Moduł recyklingu JUROP

Proponujemy kompletny system odzysku wody który umożliwia ponowne wykorzystanie procentowej ilości zasysanej wody dzięki oddzieleniu dużej części stałych cząstek w zawiesinie,

Dzięki wykorzystaniu tego systemu zagwarantowany jest ciągły dostęp do wody bez konieczności korzystania z zewnętrznych źródeł. Ponadto system umożliwia zagęszczanie ścieków, a w konsekwencji transport większych ilości stałych materiałów z minimalną zawartość wody.

System jest przygotowany w taki sposób aby na etapie produkcji zabudowy ułatwić jego montaż i podłączenie do układu hydraulicznego, elektrycznego, powietrznego oraz wodnego.

Moduł może być zamontowany w zbiornikach o średnicy od 1600 do 2000mm i nie wpływa to na poziom filtracji.

Proponowany system można również zamontować do pojazdów już istniejących po dokonaniu odpowiednich przeróbek.

Podstawowe parametry systemu:

  • Poziom filtracji – do 50µm
  • Wydajność pompy obiegowej – 200l/min